Tillbaka till Vision

Vision för en humanare handel

De bostadsnära köpmännen måste få rättvisa och därmed lägre inköpspriser av grossisterna. Detta är visionen för denna webbsajt. Butikerna i köpcentren finansieras och ägs av grossisterna. De har anlitat vänligt sinnade personer som grossisterna framställer som vanliga entreprenörer. Men genom en mängd hemliga butiksavtal är de här köpmännen i själva verket grossistens franchisetagare. I gengäld gynnas de genom en mängd hemliga förmåner, rabatter och förmånliga inköpspriser. Deras butiker går mycket bra. De självägande köpmännen måste däremot själva ta hela risken för sin verksamhet och går ofta miste om konkurrenskraftiga rabatter.

Om man antar att grossisterna saltar fabrikanternas priser med 5% extra för att täcka kostnaden för egna stora nyetableringar, då innebär det att de ofta små privatägda butikerna får betala för sin existens två gånger. Först får de betala sin egna etableringskostnader och sedan får de via varuinköpen även bekosta sina nya konkurrenter.

Resultatet av detta blir att det är dyrt i bostadsområdena och ett fåtal grossister kontrollerar etableringen av nya butiker. Framförallt kontrollerar Stockholms grossister vilken prisnivå orterna på landsorten skall ha. Detta genom att grossisten bestämmer om orten skall ha en butik med lågprisprofil eller högprisprofil. De enskilda köpmännen bestämmer inte längre över t ex butikernas profil och fasad.

Inom bensinhandeln får de självägande bensinhandlarna en rabatt på ett visst antal ören som kompensation för att de själva finansierat stationen.

Det enda rättvisa vore att även de privatägda matbutikerna fick en rabatt på 5 – 10% av grossister som själva finansierar nyetableringar av butiker. Detta skulle totalt förbättra villkoren för alla landets butiker på landsbygden och i bostadskvarteren.

De privata butikerna har alltså lurats att via grossisternas fakturor finansiera grossisternas externa stormarknader. Denna illojala konkurrens förstår inte många.

 

Tillbaka till Vision