Stormig stämma

Mordet på de fria köpmännen

Vision Målet med sidan

Icas bedrägeri mot närbutikerna

Kostnadsanalys av varutransporter till landsbygden.

Anförande om köpta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2008

Anförande om korrupta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2007

Kommentar till Hakons stämma 2007

Lyssna till debatt i P1-konsument om Ica och lanthandeln

Kontakt

Baslyftet blev döden för mindre orter

Ica införde f o m den 1 januari 2005 så höga avgifter och krav på butikerna att det blev omöjligt för de minsta butikerna att tillhöra "Ica-familjen". Detta har skett under projektnamnet Baslyftet. Vilket syftar på de ursprungliga butikerna som utgjorde basen för Ica.

Lanthandlarna flyr Ica

Den nya centralstyrningen under projektet baslyftet för de allra minsta butikerna innebar

1. De gamla privata familjenamnen underordnades eller ersattes helt med det Ica-ägda kedjenamnet Ica Nära. 

2. Ett gemensamt sortiment på 1200 artiklar.

3. Hyra en datakassa för 5000 kr i månaden.

På öppna markanden kostar den 1950 kr av t ex Casio. Det är lätt att betala extra för stora butiker men för mindre familjebutiker blir det en oskälig barriär till något som allt mer liknar en maffiafamilj. Följs inte konceptet upphör varuleveranserna från Ica. Det är utpressning. Det är inte konstigt att lanthandlarna flyr Ica eller lägger ned. Av de ca 500 Ica bas butikerna orkade en majoritet på 272 inte med baslyftet och hade vid årsskiftet 2004-05 lämnat Ica eller lagt ned. De nya kraven stänger dessutom ute nya små butiker. En minoritet av 225 butiker har accepterat de nya kraven och konverterat till Ica Nära profilen. Småhandlare som byggde upp lanthandels-kooperativet Ica göre sig inte längre besvär.

Med en årsomsättning på 3 miljoner kr exkl moms och en årskostnad på 60.000 blir det

2% av butikens omsättning som går till butikens datakassa. År 2003 hade närmare 200 Ica-butiker en omsättning under 3 miljoner. De är utsatta för orimliga "maffia" avgifter och merarbete. Tvångsdatoriseringen av de mindre förbundsmedlemmarna är ett demokratiskt rättsövergrepp.

De handlare som inte hade råd med baslyftet tvingades även att lämna Ica-förbundet och därmed den gemensamma förmögenheten som kan värderas till 12 miljarder. Med ett medlemsantal på 1.400 handlare blir varje andel värd ca 8,5 miljoner. Ica-förbundet är endast öppet för svenska aktiva köpmän med varor från huvudgrossisten Ica.

De ursprungliga s k bas-handlarna - erbjöds istället att få leveranser från Icas dotterbolag service- och kioskgrossisten Meny med Nära Dej-kedjan. Där finns inte nämnda krav. Vilket presenterades av Icas tjänstemän som ett bättre alternativ än att tillhöra reguljära Ica. Men i verkligheten innebär det 10 -20% högre inköpspriser och därmed sotdöden. (se inköpspriser under punkt D ). Dessutom innebär det en social förnedring för handlaren när kunderna som inget förstår om hans villkor pratar handlaren bakom ryggen om de högre konsumentpriserna. De kanske ser namnbytet till Nära Dej med ännu högre konsumentpriser än Ica Nära som ett svepskäl av fd Ica-handlaren till att tjäna ännu mer.

När Ica Express butikerna hos Statoil från och med 2003 övergick till att få varorna från reguljära Ica istället för Meny som tidigare, skröt man med att butikernas prisnivå i genomsnitt kunde sänkas med 10%

Baslyftet är inget annat än en falsk och smutsig kampanj för att decimera antalet oberoende köpmän i det rika Ica-förbundet.

Resultatet blev alltså att av 497 basbutiker orkade 272 inte med. De är därmed inte längre medlemmar i Ica-förbundet. De valde nedläggning eller att bli servicebutiker.

Falsk aktör

Officiellt finns det en organisation som skall hjälpa lanthandlarna. Den heter Föreningen Landsbygdshandelns Främjande - FLF. Via länsstyrelserna får de miljoner i bidrag varje år. Ett av deras projekt heter - Affär på landet. Det genomförs med hjälp av fd Ica-handlare som är projektanställda som mentorer - rådgivare.

Men FLF är en falsk förening. FLF representerar inte lanthandlarna som många påstår. FLF är en grossistförening med endast fem medlemmar. Förutom Ica är det KF, Axfood, SSLF och konsumentverket. Projektledaren för baslyftet Lars Ove Jonsson representerar Ica i styrelsen. Köpmän och konsumenter är ej välkomna som medlemmar. FLF är inget annat än ett smart lobbyistföretag för att mörklägga en ojust konkurrens mot mindre butiker. Att flytta lanthandlarnas fokus och agenda från höga inköpspriser till service och utbildning är deras mål. Men myndigheternas mångmiljonstöd och samarbete med lobbyistföretaget FLF ger grossistföreningen ett sken av en äkta handlareförening. Och handlarna upplever därmed stödet från FLF som positivt och inte som förräderi. Lanthandlarna har ingen egen organisation. Detta missförstånd är ytterligare en faktor för hur det har gått så snett på den svenska landsbygden. FLF betyder snarare Föreningen Landsbygdshandelns Fall. Befolkningen på landsbygden har minskat men varuhandelns andel har minskat ännu mer under den tid föreningen har funnits. Mer om FLF på www.flf.se