Stormig stämma

Mordet på de fria köpmännen

Vision Målet med sidan

Icas bedrägeri mot närbutikerna

Kostnadsanalys av varutransporter till landsbygden.

Anförande om köpta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2008

Anförande om korrupta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2007

Kommentar till Hakons stämma 2007

Lyssna till debatt i P1-konsument om Ica och lanthandeln

Kontakt

Gå till utskriftsvänlig version här

Prisundersökning               29 Juni 2001

Syftet med undersökningen är att visa upp ett betydande prisgap inom samma kedja på exakt samma varor med samma grossist från samma varulager - ICA i Kungälv.

Undersökningen visar att det skiljer hela 20 - 25% mellan ICA Nära och ICA Maxi.

Rimi kedjan är skapad av ICA centralt och får sina varor från samma varulager med samma varubilar som övriga ICA-butiker.

ICA-nära i Kode ligger 12 km från ICA-Maxi i Kungälv. ICA-nära i Öckerö ligger knappt 3 km från Rimi på Hönö i Göteborgs skärgård. Öarna är endast åtskilda av ett smalt sund och en låg bro.

Jag besökte även fd ICA-butiker i Hjuvik och Fotö som nu förvandlats till servicebutiker med varor från ICA servicehandel i Göteborg. Det gick ej att göra någon undersökning eftersom alltför många varor saknades eller endast fanns i mindre förpackningar. Men med det lilla antal som gick att jämföra uppskattar jag att de är 20% dyrare än ICA-nära och 40% dyrare än Maxi.

Not 1. Rimi-butikerna: Gäller 2 st a 500 gr respektive 2 st a 500 ml.                                                                    Not 2. Rimi Angered - Rannebergen sakande dessa varor. Rimi Hönö:s priser anges istället. Detta eftersom de båda butikerna har samma pris på flera varor.

Gå till utskriftsvänlig version här