Stormig stämma

Mordet på de fria köpmännen

Vision Målet med sidan

Icas bedrägeri mot närbutikerna

Kostnadsanalys av varutransporter till landsbygden.

Anförande om köpta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2008

Anförande om korrupta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2007

Kommentar till Hakons stämma 2007

Lyssna till debatt i P1-konsument om Ica och lanthandeln

Kontakt

Gå till utskriftsvänlig version här

                                   KORRUPTA KÖPMÄN OCH UNIFORMERADE VAKTER

Kommentar till Hakon Invests bolagsstämma på Grand Hotel den 26 april 2007.

Jag och min kamrat bodde på hotellet och strax före mötet tog vi hissen ner till entréplan. Halvvägs till mötet inne i hotellet väntade Hakon Invests ordförande Lars Otterbeck på mig. Vi skakade hand och Otterbeck kom med ett förslag om att jag inte skulle "köra sönder stämman" som förra året genom att hålla anföranden på 2 punkter före VD-talet.

År 2006 hade jag under punkt 3 begärt att röstlängden skulle innehålla information om vilka aktieägare som står i kö för att bli finansierade av Ica. Detta eftersom Hakon Invest och Ica har gemensamma styrelsemedlemmar. Många aktieägare befinner ju sig därmed i en jävsituation till bl a Hakon Invests vd Claes-Göran Sylvén som även sitter i styrelsen för Ica AB. När Otterbeck upprepade gånger försökte avbryta mitt anförande slog jag näven i talarstolen åt Otterbeck att hålla tyst. På sidan 87 i den nya års redovisningen för 2006 har de dock redovisat styrelsens beroende till Ica-förbundet dock inte till Ica AB.

Efter vårt samtycke till ett samlat anförande efter vd talet lämnade Otterbeck oss och gick in i salen för stämman. Vi kom därmed ensamma fram till kontrollen och incheckningen. Då kom det fram en uniformerad vakt och ställde sig mellan dörren till Stockholms salen och incheckningsbordet. Bredbent med fast blick tittade han på oss. Jag och min kamrat kom förmodligen sist av alla ca 5 minuter före utsatt tid kl 16.00.

På Grand Hotel finns det flera salar för möten. Hakon Invest hade valt salen Stockholm med ett kontrollrum på andra våningen bakom salen med fönster utsikt över salen. Tre uniformerade vakter och en civil vakt borgade för en säker stämning i salen.

Det var dock först när jag under punkt 9 efter VD talet - begärde att få gå upp i talarstolen som vi fick besked om att gången framför podiet och talarstolen av säkerhetsskäl var avstängda för oss vanliga aktieägare. Jag fick dock hålla mitt anförande från mittgången med mikrofonen i ena handen och manuset i den andra handen. Vår sena ankomst gjorde att vi hamnade ganska långt bak. Eftersom jag ville ha lite ögonkontakt med publiken gick jag sakta baklänges mot podiet med styrelsen samtidigt som jag gående höll anförandet. En civil person i bänkraden längst fram närmast mittgången satt vänd mot mig och publiken. Jag gick baklänges under anförandet och när jag kom för nära podiet satte han ut benet så att jag en gång vara nära att snubbla. Jag förstod hit men inte längre.

Under mitt anförande reste sig detta år endast en man upp och störde anförandet.

                                                                   AKTIESPARARNA

Aktiespararnas representant Tore Liedholm tog till orda efter mitt anförande. Han anförde att han aldrig varit med på en stämma där talarstolen är avstängd för aktieägarna. Lite skämtsamt garanterade Tore Liedholm att han inte har pistol med sig. Han frågade bl a varför jag uppehöll mig så mycket om Ica. Jag tackade Liedholm och förtydligade med att berätta om att Hakon Invest enligt bolagsordningen med sina 50% av rösterna skall utöva ett aktivt ägarinflytande över Ica. Styrelsen med ordf Otterbeck bekräftade att det är aktivt ägarinflytande som gäller. Liedholm anförde också Aktiespararnas krav på en oberoende person sätts in i valberedningen men styrelsen gick inte Aktiespararnas förbund till mötes.

Vad säkerhetsrisken bestod av berättade man inte. Man kan ha många åsikter om att under sådana omständigheter hålla stämma. Personligen tycker jag dock att det var modigt att genomföra den. Och vakterna bör berömmas som gjorde det möjligt att trots de för oss okända riskerna hålla stämma.

                                                             STORMIG STÄMMA 2006

Vid förra årets stämma den 10 maj 2006 var det många som ville avbryta och bua under mina anföranden. Men när jag gick ner till publiken där direktörer och korrupta köpmän satt och frågade om någon av dem ville gå i talarstolen och bua blev det tyst en stund. Senare kom anonyma kommentarer åter, t ex sa Ica-handlarnas Förbunds talesman Markus Lönnroth anonymt utan att begära ordet - kör ut honom. Det var först när jag frågade vad han heter som han nämnde sitt namn. Mycket ordväxling skedde utan att man begärde ordet vilket måste ha skapat förvirring för protokollföraren. Förbundstidningen Ica-nyheter hade senare ett  reportage med rubriken - Stormigt på första stämman.

Före börsintroduktionen har bolagsstämmorna varit mer slutna. Den nya ordningen kanske bidrog till oordningen på den första allmänna stämman. Ingen oberoende journalist har tagit tillfället med att delta vid de allmänna stämmorna. Trots dess stora betydelse för folkhemmet. Ica och Hakons informationstjänster kanske inte vill ha något fokus på stämmorna och granskningen av Hakon Invest?

                                                                             FAKTA

Ica är ett gammalt köpmannakooperativ som alltid drivits i aktiebolagsform. Men tidigare har endast aktiva köpmän innehaft rätten att köpa ett begränsat antal aktier. Ica har fram till år 2000 varit köpmannaägt till 100%. Då såldes halva innehavet till Ahold under ledning av Icas förre vd Roland Fahlin. År 2005 ändrades det ytterligare så att 33% av röster och kapital av Hakon Invest börsintroducerades och alla Svenskar får därmed köpa obegränsat antal aktier. Ica förbundet behåller dock för egen del 67% av Hakon Invest vilka i sin tur äger 50% av rösterna i ICA AB. Royal Ahold som finns på Amsterdambörsen äger också 50% av rösterna men 60% av kapital och därmed vinst av Ica AB

                                                                     KÖPTA KÖPMÄN

Under mitt anförande anklagade jag fyra köpmän för att vara köpta av Ica och korrupta. Branschtidningarna nämnde inte mitt anförande. År 1972 tog Ica-Nyheter beslutet att aldrig redogöra för vilka Ica-handlare som är finansierade av grossisterna. De exakta villkoren är hemliga för gemene man och några har villkor som är mycket förmånliga på icke affärsmässiga villkor. Denna finansiering av butiker innebär i praktiken illojal och subventionerad konkurrens från grossistens köpta köpmän med stora butiker. Detta missgynnar fria enskilda köpmän med små lokala butiker i bostadsområden. De har själva bekostat bygget av sina butiker och aldrig fått någon rabatt eller ersättning för denna investeringskostnad. Vinsterna som Ica gör på dessa köpmän tillfaller ofta de stora franchisebutikerna i form av förmånliga rabatter. Min och andras kritik mot att grossisterna subventioner sina utvalda köpmän i köpcentren ogillas tydligen av branschtidningarna eftersom de aldrig redogjort för den.

Hakon Invests version - protokoll från mötet finns på www.hakoninvest.se välj investor relations och bolagsstämma.

                                                                 OTYDLIG KALLELSE

Inför kallelsen till Hakon Invest skickade man ut ett mycket otydligt brev med information att man kunde klippa av en talong och skicka in i eget brev för att få mer information. Inget tel nr angavs för att ringa och anmäla sig. Styrelsen kanske ville ha så få deltagare som möjligt. Endast 119 aktieägare kom till stämman. Det är betydligt färre än de ca 200 köpmän som brukade komma då det endast fanns 2600 ägare. Nu är antalet ägare ca 12300. Det är fyrdubbelt fler men bara hälften så många deltagare jämfört med sista slutna stämman 2005 då det kom 227 aktieägare, flertalet av dem var Ica-handlare.

Detta kan jämföras med Ica förbundets kongress där ca 1000 personer samlats för att se Konungen dela ut medaljer till Icas fd direktörer Nils-Erik Wirsäll och Roland Fahlin för sina extra goda företagargärningar. Att Fahlin står åtalad i Amsterdam för bedrägeri nämns inte.

                                                             JOURNALISTERNAS SEGER

Det mest anmärkningsvärda är att branschens journalister från Ica-Nyheter och Fri-Köpenskap samfälligt ger intryck av en normal vanlig och positiv stämma med ca 200 deltagare trots att det klart framgår av foto och protokoll att endast 119 ägare deltog. En bild på Tore Liedholm med text ger intryck av fräsch kritik. De låtsades heller inte se vakterna och att talarstolen var avstängd. Mitt vassa angrepp på korrupta och köpta köpmän med sina bonusar till direktörerna kom inte med i rapporteringen. Även förra året missade journalisterna skickligt denna kritik. De skriver inte vad de ser och hör. De gav intryck om en normal bolagsstämma utan att nämna kritiken mot korrupta Ica-handlare. Journalisternas sympatier ligger hos direktörerna och deras utvalda franchisetagare. Vilka journalisterna hyllar som vanliga köpmän och entreprenörer.

Icas informationstjänst är stark. Journalisterna Kajsa Söderberg på Fri Köpenskap och Ica-Nyheters chefredaktör och chefsideolog Åke Bergholm går hand i hand med gemensamma budskap.

Tidningen Butikstrender uppger inte vilka som tagit fram reportagen. Men chefsideologens son Jonas Bergholm är anställd på tidningen som förste reporter. Den 17 augusti 2007 drar en anonym journalist fram sin bild om att den lilla kvartersbutiken drar nytta av att Ica etablerar en Maxi butik i Vetlanda. Artikeln är trovärdig. Men det hade inte sett bra ut om den varit undertecknad av sonen till Icas chefsideolog Åke Bergholm.

Branschens journalister vurmar för direktörer med bonusar och deras franchisetagare. Med andra ord vill de se en mer centralstyrd handel. Kanske beror det på att centralstyrning ger fler jobb och möjligheter för akademiker?  Men de vågar inte skriva det rakt ut utan smyger istället ut sitt budskap i vanliga reportage om handeln. Systematiskt minimeras kritik från köpmän mot grossisterna. Orsaken till de norska köpmännens stämning mot Ica är det t ex inte mycket skrivit om. Rättvis handel mellan grossist och butik är inget man talar om. Vad händer om en oberoende journalist kommer till nästa stämma? Vågar de falska journalisterna då vinkla sina reportage lika mycket till direktörernas fördel?

                                             JUBILEUM MED KUNGLIG GLANS - ICA 90 ÅR

Direkt efter stämman lördag den 28 april startade Ica sin största ideologiska kampanj. Detta med den viktiga principen under rubriken. - "På 90 har det inte hänt någonting. Det skall vi fira!" Underförstått innebär texterna att ideologiskt har det inte hänt någonting. Man anför idén med egna handlare som samverkar med gemensamma inköp. Endast en kraftig teknisk utveckling har skett. Stig från reklamfilmerna fanns på hela uppslag bl a i de flesta landsortstidningarna. Men före bolagsstämman låg Ica mycket lågt med minsta möjliga information.

 

Gå till utskriftsvänlig version här