Stormig stämma

Mordet på de fria köpmännen

Vision Målet med sidan

Icas bedrägeri mot närbutikerna

Kostnadsanalys av varutransporter till landsbygden.

Anförande om köpta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2008

Anförande om korrupta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2007

Kommentar till Hakons stämma 2007

Lyssna till debatt i P1-konsument om Ica och lanthandeln

Kontakt

För att komma tillbaka till sammandraget klicka på knappen till höger.

Gå till utskriftsvänlig version här

Tillbaka till sammandrag

 

                                                             TAL PÅ HAKONS STÄMMA 2007
                                        
Hejsan - Är mikrofonen på? Går min röst - ända fram till er som sitter - allra längst bak? Säg gärna till om ni inte hör mig. Jag är före detta Ica-handlare från - baksidan av Sverige. - Själva tycker vi dock att västkusten och Göteborg är framsidan. Men det kanske är bra med olika uppfattningar. Jag heter Engelbrekt Lars-Åke Larsson

Det här bolaget - Ica - är grunden för Hakon Invest. Om man enligt not 12 beställer en komplett förteckning av Icas dotterbolag finner man att Ica driver många (62 st) förlust -- tyngda Ica-butiker i egen regi som dotterbolag med anställda butikschefer.

Mina första frågor gäller Ica-förbundet som styr och äger 67% av Hakon Invest. Vilka i sin tur tillsammans med Ahold styr Ica AB.

Vilket år ändrades förbundets regler så att även Ica-anställda dotterbolagschefer blir valda som ombud för -- fria privata köpmän?

Har ägarna alltså Ica-förbundet någon hemsida? Hur kommunicerar man -- med Ica-förbundet som är handelns största makthavare. Jag vill veta mer om ägarna och Ica-förbundets ideologi.

Konstpaus

Hakon Swenson och Ingvar Kamprad har ett gemensamt.

De var intresserade av att producera varor i egen regi och fick därmed värdefull kunskap om de verkliga produktionsvillkoren. Därmed blev de också begåvade inköpare - inte hårda som man nu säger utan intelligenta.

2. Min andra fråga är därför, varför sparkades den begåvade chefsinköparen Sven Olof Kulldorff ?

Jag har lagt ut min egna teori på hemsidan fair-trade.se. Och mellan orden fair och trade skall det vara bindestreck.

Det finns inget som påverkar aktiekursen så mycket som Icas inköpspriser.

3.Min tredje fråga är - hade Ica även vid denna spark en ny plan liggande för att skylla på när ni blir osams? Kulldorff var ju även vice vd, var finns han idag?

Många av er som sitter framför mig är inbjudna till den demokratiska folkrörelsen Icas 90 års gala på Cirkus den 7 maj.


Men låt oss lämna tankarna på minglet och låt oss göra ett - annat tankeexperiment.

Hur skulle ni reagera - om ni själva i privat regi -- satsar allt ni äger på en Ica-butik? Ni jobbar hårt och lyckas.

Men så en dag kommer det en ny Ica-handlare och bygger en större butik lite längre bort. Han kanske dessutom blir vald till ditt ombud hos Ica.

Men Du får inget veta om att ditt nya ombud och din nya konkurrent i hemlighet är finansierad av Ica.

Med Icas kapital blir Du därmed lätt utkonkurrerad av vinsterna Ica gjort på dina varuinköp. Detta unika system med Icas interna och illojala konkurrens har drabbat många Ica-handlare.

Jag skulle vilja ha en rapport om hur det har gått för de privata Ica-handlarna i Vetlanda kommun sedan Ica själva finansierade och byggde en ny Kvantum butik där på nittiotalet. Er egna gamla centrum-butik tog Ica ansvar för och anställde en butikschef som fick 29.000 kr i månaden. Ica stöttade sammanlagt sin egna gamla centrum-butik med 3 miljoner i koncernbidrag men även den fick läggas ned.

Men alla de privata Ica-handlarna som byggde upp Ica-grossisten -- satte ni på backen utan ersättning. De fick långsamt tyna bort. Media kallar det för naturlig utveckling. Jag kallar det för ojust och illojal konkurrens mot de
privata Ica-handlarna. De har i hemlighet indirekt lurats att betala för Icas hemliga och ojusta konkurrens. Vilken har verkställts -- med av Ica utvalda köpmän.

De köpmän som är finansierade av Ica är i själva verket köpta av Ica. Ica har skrivit deras bolagsordning och Ica äger vetorätt över de här köpmännens butiker.

När de här köpmännen vägrar att uppge hur de i hemlighet är finansierade av Ica -- kallar jag dem för korrupta.

Konstpaus

Med korrupta menar jag att de är beroende av Icas kapital. -- Samtidigt som de inte alls vill låtsas om att så är fallet. Med korrupta menar jag även att de gillar det unikt korrupta Ica systemet.

Jag anklagar följande fyra köpmän för att vara korrupta. Vd Claes Göran Sylvén, Anders Fredriksson, Markus Lönnroth och Stig Lundström som driver Ica Maxi Göteborg - Torslanda. ( Det är Stig som även är ordförande för fotbollslaget IFK.)

Jag anklagar följande 3 personer för att vara ansvariga för detta korrupta system med köpta köpmän: Det är de fd direktörerna Nils-Erik Wirsäll, Roland Fahlin och förbundsredaktören Åke Bergholm med sin falska propaganda tidning.

Vad jag förstår har den förre Axfood chefen Lars Otterbeck blivit vår ordförande för att han gillar detta system med köpta köpmän.

Ica har numera 3 grupper av köpmän. -- Men man vägrar att redogöra för vilka köpmän som är anställda butikschefer och lever på koncernbidrag, vilka som är Ica-finansierade och därmed styrda av Ica och vilka som är de gamla fria och privat-finansierade Ica-handlarna.

Men jag vill också nämna -- att även jag skulle tacka ja till en Kvantum butik. Även jag skulle bli tacksam till Ica och fabrikanternas hemliga gåvor till stora butiker.

Men jag skulle känna det ohederligt av Ica att inte berätta för mina privata Ica-kollegor att de inte har en chans -- för att Ica finansierar mig och även betalar min månads lön vid butikens eventuella förluster.

Konstpaus

Samhällen som inte är intressanta för Icas maktbehov tvingas återigen mot sin vilja att anlita privata grossister till sina lokala butiker.

4. Min fjärde fråga är: Hur går det för Supermarket i Sävsjö efter det att Ica subventionerade en Netto butik där? Hur många Ica-butiker har knäckts av Netto? Vem bär ansvaret? Hur många Ica-butiker lever idag på koncernbidrag med centralt anställda butikschefer?

Ica NK får varje år 10 miljoner i koncernbidrag. Icas kunder i Fjärdhundra gör uppror mot Ica i pressen. Min uppmaning är - sälj Ica NK - fortsätt att stanna varubilen för den extremt lönsamma och privata lant - handeln utanför Enköping. - Tjäna pengar -- och släpp ert egotrippade behov av att enbart sälja varor till butiker ni själva kontrollerar.


5. Min femte fråga är. Hur går detta unika Ica system med ojust illojal konkurrens mot de privata lant -- handlarna ihop med Icas rapport om etik och samhälls ansvar?
Tänk om Arla i hemlighet skulle ge koncernbidrag till några av böndernas valda ombud.

6. Min sjätte fråga är: Hur många köpmän vågade starta privata Ica-butiker utan Icas kapital förra året. Min misstanke är noll. Det är fullständigt orimligt att en liten handlare satsar allt han äger och en Kvantum eller Maxi handlare satsar endast 500.000 för en butik som kostat Ica flera tiotals miljoner att bygga. Dessutom tar Ica alla förlusterna och ger köpmannen även 50.000 i månadslön om den stora butiken går med förlust.

Detta hemliga system med konkurrens på olika villkor från Ica är dock egentligen inget annat är än ett pyramidspel. Alla tycks hoppas på att få minst en färdigbyggd Kvantumbutik. Ica-handlarna hoppas alltså numera på Ica-chefernas givmildhet istället för att investera själv.

Detta system av hemliga finansierings-avtal så kallade Ica-avtal ger aktiebolaget Ica stor makt över köpmännen och Ica-förbundet som styr Hakon Invest.

Om man vill vara artig kan man säga att Ica är ett nytt skråväsende med en sovjetliknande demokrati. Eller den sista Sovjetstaten som Karin Fredlund skrev i DI.

På sid 83 finns en förteckning över styrelsens beroendeställning till Hakon Invest och Ica-förbundet.

Jag vill dock be - revisorn - att idag även redogöra för vilka personer i Hakon Invest som är grossist-finansierade av den tredje och starkaste enheten Ica AB.

7. Nu har jag några frågor till er i media och då särskilt vår egna tidning Ica-Nyheter. -- Varför vägrar ni -- så totalt att redogöra för den ojusta och illojala konkurrensen inom Ica? -

Varför vägrar ni -- så totalt att beskriva vilka köpmän som är finansierade av sin leverantör? Varför redogör ni inte för innebörden av avtalen mellan köpman och Ica? Varför benämner ni inte Ica-handlarna som styrda franchise-tagare?

Den 7 maj kommer ni tacksamt att hylla de personer som skapat och drivit fram detta korrupta system med köpta köpmän. Som gjorde det möjligt för Fahlin att sälja Ica till Ahold.

Men förra året ville några av ägarna till Ahold sälja tillbaka Aholds andel av Ica. Men Aholds egna direktörer ville inte det.

Detta system med köpta och korrupta köpmän via hemliga så kallade Ica-avtal har blivit allt mer dominerande.

Jag begär därför att det till nästa år även i förteckningen av deltagare, styrelse och ledning framgår vilka personer som är styrda av Ica. Jag vill alltså ha fler och mer informativa förteckningar.
Jag ser mycket gärna oberoende köpmän i styrelser och ledningar för Ica-förbundet, Hakon Invest och aktiebolaget Ica.

Konstpaus

Min 8 åttonde fråga är: Varför passade Hakon Invest inte på tillfället att hjälpa denna grupp och ge dem ett bud på Ica. Vi hade då kunnat bli ett operativt företag vilket brukar ge 30% högre kurs. Min misstanke är att Aholds direktion via sitt delägande av Ica och dess butiker sätter Ica-köpmännen i tacksamhetsskuld. Denna skuld har ett negativt inflytande över styrelsen för Hakon Invest. Man vill gärna tro att Hakon Invest styr Ica. Men i verkligheten är det tvärtom. Genom att Ica äger de köpta köpmännens bolagsordningar är det Ica och därmed även Ahold som styr Hakon Invest.

Ica har några av världens bästa butikskedjor om man ser till -- nationell täckning och lönsamhet -- för grossisten. Ica nära och Supermarket pumpar i hemlighet in miljarder till Ica varje år. Men vinsterna investeras tyvärr i egna butiker med köpta köpmän. Överföringarna sker helt utan insyn.

Skandia Livs system att gynna sitt andra bolag bleknar i jämförelse.

Detta system med korrupta köpmän kostar Ica varje år flera miljarder i butiks investeringar. Med enbart privata butiker hade vi igengäld förmodligen haft 10% lägre matpriser. Axfood hade inte haft mycket kvar att leva av med lägre Ica-priser.

Aktiekursen för Hakon Invest skulle alltså ha mycket -- att vinna -- på om Ica istället håller lägre priser till privata butiker.

Ica ligger just nu i förhandlingar med de privata norska Ica-handlarna om ett sådant system med lägre inköpspriser. Förhandlingarna sker i en rättsprocess via Oslo tingsrätt.

Icas centrala linje är dock tyvärr att investera ytterligare 2 miljarder i norska Maxi butiker med köpta köpmän.

Ica och de privata handlarna har helt olika uppfattningar. Och det är inte bra.

Vem som vinner kommer att påverka aktiekursen för Hakon Invest.

Konstpaus

Om någon är intresserad så har jag tagit med en del källmaterial till detta anförande.

Anförandet kommer eventuellt att senare finnas på fair-trade.se

Jag vill att -- ett utförligt protokoll sänds till mig senast den18 maj.

Tack för ordet
 

Punkt 19 - Anförande ang bonusar

 

Herr Ordförande jag upplever bonus och options -- programmen som arroganta och kränkande mot alla de köpmän och medarbetare som jobbat ihop gåvorna.

 

Ingen forskning har visat att man kan köpa entreprenörs - anda.

 

Jag vill be att någon av mottagarna redogör för hur hon eller han jobbat bättre med bonus.

 

 

Gå till utskriftsvänlig version här