Stormig stämma

Mordet på de fria köpmännen

Vision Målet med sidan

Icas bedrägeri mot närbutikerna

Kostnadsanalys av varutransporter till landsbygden.

Anförande om köpta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2008

Anförande om korrupta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2007

Kommentar till Hakons stämma 2007

Lyssna till debatt i P1-konsument om Ica och lanthandeln

Kontakt

Gå till utskriftsvänlig version här

 

Frågor till Bolagsstämman på Grand Hotell för Hakon Invest den 22 april 2008

 

Punkt 3 - Godkännande av röstlängden

Herr ordförande jag har synpunkter på röstlängden. Hejsan jag heter Engelbrekt Lars-Åke Larsson.

Det här är en ytterst speciell bolagsstämma. Många av aktieägarna lever i en beroendeställning. De bör markeras i röstlängden.

Claes-Göran Sylvén är både vd i vårt bolag Hakon Invest och ordförande för aktiebolaget Ica. Den allra viktigaste uppgiften för vårt bolag är att tillsätta den svenska delen av styrelsen för aktiebolaget Ica. Detta eftersom Ica inte har någon egen valberedning.

Sylvén är dessutom vd för Ica-handlarnas förbund som äger 67% av Hakon Invest. Sylvén har också försäkrat sig med hängslen. Detta eftersom Icas chefer deltar i ägarförbundets valberedningar. Han skall alltså i princip utvärdera och välja sig själv. Man kan likna detta vid den gamla öststatsdemokratin.

Aktiebolaget Ica med Sylvén i spetsen har dessutom i hemlighet gett en mycket förmånlig finansiering av butiker till vissa personer. De är lojala mot sin välgörare men uppträder här som vanliga aktieägare och t o m som ombud för ägarnas förbund.

Sylvéns köpta och korrupta köpmän i röstlängden är jäviga. De röstar på det som är bäst för Sylvén som tack för att ha fått nycklarna till någon av Icas stora butiker.

Jag tar mig för pannan när aktieägare med Icas bästa villkor pratar sig varma för Sylvéns bonusar. Ofta har de fått eller hoppas att få driva någon av Icas egna Kvantum och Maxi-butiker. Detta ger Sylvén unikt stor makt.

Deltagarlistan och röstlängden bör därmed i detta kooperativt styrda företag vara mer informativ och ge alla information om vilka aktieägare som i hemlighet är finansierade av Ica.

I gengäld accepterar ju de här aktieägarna att vara styrda av Ica. Ica äger t ex deras bolagsordning m m. De här köpmännen står inte på egna ben. De är uppblåsta ballonger.

Det bör alltså anges vilka aktieägare som är beroende av kapital till sina butiker från Ica och Sylvén.

Ungefär hälften av er deltagare som är här idag är förmodligen i denna situation. Exakt vilka vet bara Sylvén.

Vi kan inte ha en situation där halva stämman egentligen är här för att fjäska till sig nycklarna till större butiker. De månar om direktörerna istället för bolagets bästa.

De många små privata Ica-handlarna som är de egentliga ägarna har inget inflytande i Icas öststatsdemokrati.

Nomenklaturen skyller på att kritiska köpmän inte har tid med förtroendeuppdrag. Men det rättfärdigar inte övergreppen på dem.Både förbundet och bolaget är alltså kidnappat av Sylvén och hans direktion. De valda köpmännen är i hemlighet köpta och därmed korrupta eller kanske i något fall sitter som styrelsens gisslan som Aktiespararnas bolagsbevakare Gunnar Ek uttryckte det.

Många aktieägare här är alltså Ica-handlare och de är korrupta och köpta lögnare när de säger sig vara vanliga fria enskilda köpmän.

Att ställa granskande frågor till en stämma som består av köpta och korrupta köpmän gör stämman endast till ett samkväm dem emellan. Det ärtvärtemot vad som är lagens mening med en bolagsstämma.

Förre Ica-chefen Roland Fahlin delade också ut både styrelseposter och nycklarna till gräddan av butikerna.

Detta innebär t ex att Fahlins pojkar som fick nycklarna ser till att deras vän och förre Ica-chefen går fri från att bli åtalad av Hakon Invest.

Detta borde ske för att han sålde en stor del av Ica till Stein-Erik Hagen och Ahold på orimligt dåliga villkor. Det är tacksamheten över att få mjölka Icas egna butiker som driver de köpta köpmännen i sitt beslutsfattande.Det är alltså mycket viktigt att veta vilka aktieägare som är finansierade, styrda och därmed köpta av Ica.

Som jag nämnde på förra stämman är Anders Fredriksson, Claes-Göran Sylvén och Stig Lundström exempel på korrupta köpmän.Ingen av de köpmän som är finansierade av Ica vill öppet berätta om hur mycket Ica satsat på just honom.

På sidan 92 i årsredovisningen - redogörs för åtmindstonde styrelsens beroende till ägarförbundet och Hakon Invest. -

Paus

Men man hoppar över beroendet till den tredje parten Ica AB som delar ut kapital och nycklar till butikerna. Det är ju endast detta beroende som är intressant. Jag vill t ex veta hur mycket det har kostat Ica att göra Sylvén till köpman.

Jag godkänner alltså inte en deltagarförteckning som ger ett falskt sken av att detta är ett vanligt bolag. Denna protest mot röstlängden kommer senare även att finnas på fair-trade.se.  Och det skall vara bindestreck mellan fair och trade.

För att inte skapa några oklarheter - Paus - vill jag dock säga att jag inte är arg på köpmän som tvingats eller lurats in i detta korrupta system.

Jag är arg på chefsideologen Åke Bergholm som i sin tidning mörkar, vinklar och ljuger om bolagets korrupta verksamhet.

Åke Bergholm har därmed under sina 35 år totalt förstört ett mycket fint köpmannakooperativ. Istället har han lockat fram en girig diktaturstat.

Nu har jag gett branschens journalister ett problem. Orden grossistfinansierad köpman finns inte i deras tidningar.

De har aldrig berättat om vilka köpmän som är finansierade av Ica.

Att Ica ger sina kunder olika konkurrensvillkor är inget ni vill skriva om.

Nu får ni återigen ta skammen och grossisterna i hand och prata er samman om hur ni gemensamt skall mörka sanningen.

Branschens journalister sitter som grossisternas knähundar och lyssnar snällt. De skriver inte vad de ser och hör. Men snart kanske husse tillåter att de åtmindstonde benämner Ica-handlarna som franchisetagare.

Mörkläggningen gör det svårt för vanliga aktieägare att förstå Ica och därmed Hakon Invest.

För att prata klarspråk kan man säga att Sylvén och hans köpta köpmän gemensamt suger ut Ica till men för Hakon Invest.

Den korrupta kulturen sitter i väggarna. Men jag begär nu att mina nämnda exempel på korrupta köpmän även protokollförs.

Vem är protokollförare?

---------------------------

Punkt 7 - Redogörelse av verksamheten

Herr ordförande jag har några frågor.

Strax efter förra årets bolagsstämma gjorde Kajsa Söderberg på Fri Köpenskap en intervju med dig Lars Otterbeck. Då efterlyste Du till stämman frågor från aktieägarna om Norska Ica som Du anser är en förträfflig affär.

Min första fråga är. Vad är det som är så förträffligt?

Hur mycket kapital sammanlagt har moderbolaget Ica bistått Norska Ica med sedan starten 1992?

Vi betalade ju bl a med 20% av Ica till Stein-Erik Hagen. Grundkapitalet sammanlagt från 1992 till år 2000 ligger ju därmed på nära 10 miljarder. Vilken avkastning har vi fått på detta kapital?

Samma dag och vecka som Lars Otterbeck ville se fler frågor om Ica så skriver bolagets reporter Lars Welin i Ica-Nyheter att Jag inte fick svar på mina frågor eftersom frågorna handlade om Ica.

Fri Köpenskaps läsare uppmanas alltså att ställa frågor om Ica medan Ica-Nyheter trycker till med jantelagen mot sina läsare och ger dem ett falskt sken av att det är meningslöst med frågor om Ica.

Min andra fråga är. Vem av tidningarna har rätt?

Skall frågor om Icas verksamhet behandlas här på stämman eller inte?

Jag gör den självklara tolkningen av bolagets brev på 9 sidor till mig med svar om Ica och deras hemsida att Hakon Invest i verkligheten besvarar frågor och ger information om Ica.

Om sedan Åke Bergholm och Lars Welin ogillar mig så får ni väl ha modet att skriva det istället för lögner?

Welin tycker också senare i en annan artikel att närgångna frågor är ett problem. Vad är Ica-nyheter för tidning som vill stoppa informationen till läsarna?

Jag kallar Ica-Nyheter för ägarnas tankesmedja och Lars Welin för ställföreträdande chefsideolog efter Åke Bergholm.

PAUS

En avgörande fråga i den pågående rättegången i Amsterdam mot Icas förre chef Roland Fahlin är om Ahold redan har en speciell befogenhet över Icas finansiella struktur.

Om så är fallet påstår Fahlins advokat att Fahlins sidoavtal som ger Hakon Invest 50% av rösterna ingen roll. Och Fahlin skulle då kanske frias. Roland Fahlin skulle alltså då kunna bli frikänd p g a att han i hemlighet har gett bort kontrollen över Ica till Ahold.

Mina frågor om aktieägaravtalet är följande och de kommer också att finnas på fair-trade.se

  • Är det sant så som det påstods i Fri Köpenskap vecka 49 förra året att revisionsnämnden påstår att Ahold redan har en speciell befogenhet över Icas finansiella struktur.
  • Vad består i så fall denna befogenhet av?
  • Har Ahold medgivet att de har samma syn som Hakon Invest med att de båda parterna har samma röststyrka över Ica? Hakon Invest har ju alltid hävdat att ingen part kan köra över den andra parten.
  • Var i så fall finns Aholds medgivande att båda parter måste vara överens för att alla beslut skall vara gällande inom Ica?
  • I vilket land är aktieägaravtalet registrerat?
  • Vilket lands lagar gäller vid tillämpning av avtalet?
  • På vilka språk är avtalet skrivet?
  • Räknar Ahold in Icas omsättning i Aholds omsättning?
  • Finns det angivet i aktieägareavtalet om ordf för Ica och dess vd alltid kommer att vara svenskar?
  • Om det är så att Ahold anses ha kontroll över Ica och att Roland Fahlin därmed släpps fri. Bör då inte istället Hakon Invest åtala Fahlin för att ha förskingrat det svenska inflytandet? Men ett sådant erkännande kommer väl först när förskingringen är preskriberad?

Nu till boken Antonias Revansch

Lars Otterbeck Du var ju tidigare vd för Dagab som bl a var grossist för många helt privata Vivo butiker.

Samtidigt var Dagabs ägare Antonia leverantör till sina egna butiker.

- I boken Antonias Revansch på sid 195 beskriver Du sammanblandningen av ägare, kund och konkurrent som en schizofren situation.

Hur ser Du då -- Lars på förhållandet att Ica bygger egna Maxi butiker som tar vinsten från de befintliga Ica-butikernas köpmän?

Detta sker utan kompensation till de köpmän som under många år byggt upp en marknad för varumärket Ica? De har ju också genom sina varuinköp byggt upp Icas vinst som finansierar bygget av nya Maxi-butiker.

Jag själv beskriver det som illojal konkurrens av Ica.

Och det är kränkande av branschens journalister att inte skriva om de butiker som förlorar marknad p g a att den gemensamt ägda kassan används till illojal konkurrens mot deras egna kunder.

Inga branschtidningar med bevakning av normalt funtade journalister skulle vilja agera med en så skamlig mörkläggning till men för de Ica-handlare som tappar marknad till köpta och korrupta Maxi-handlare.

 I Sävsjös Supermarket har Ica pumpat in koncernbidrag och avlönar butikschefen. Detta för att dölja effekten av Maxi i Vetlanda som ligger ett par mil från Sävsjö. Men det har Ica inte råd att göra med alla andra butiker. Istället får de enskilda Ica-handlarna ta förlusterna för Icas girighet.

Men skriver ni om detta kan det gå som i Norge att ni får ännu fler handlare mot er.

Norska små handlare har gått till Lagmansrätten för att kräva Ica på drygt en miljard för misstänkt överfaktuering.

Är det så att Ica har lurat de norska små handlarna på en miljard för att finansiera egna Maxi-butiker i Norge?

Jag kräver att Ica tar sitt samhällsansvar och öppnar den hemliga redovisningen av de verkliga inköpspriserna.

Det var Icas förtroende hos självgående fria köpmän som en gång i tiden byggde upp Ica i konkurrens med städernas väloljade kedjor med sina stora varuhus.Det är mer lönsamt och trevligare att bygga förtroende än Maxi-butiker.

Tack för ordet

Punkt 18 - Riktlinjer för ersättningar - bonusar

 

Bonusprogrammet

Med tanke på hur Aholds bonussystem utvecklade sina chefer till kriminella direktörer och vad som skett inom Skandia så tycker jag det är alldeles för riskabelt med bonusar och optioner. De bör därmed inte finnas med som riktlinjer i incitament programmen.

Ni vill ha amerikanska löner men inte amerikansk lagstiftning med dess fängelsestraff.

Vad säger Ica handlarnas korrupta talesman om detta? Har ni låtit medlemmarna anonymt säga vad de tycker.

Eller är ni rädda för medlemmarnas avsky för bonusdirektörer utan visioner, som istället drivs av drömmar och fantasier om snabba pengar i egen ficka.

Min fråga är. Vilka är villkoren för att halva utdelningen i incitament programmen skall falla ut?

 

Gå till utskriftsvänlig version här